T   T     T
   
   
 
 
 
  มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ จัดทำโครงการสายข้อมือ “เราพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยการเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1,000,000 เส้น ทุกเส้นจะมีหมายเลขกำกับพร้อมสลักอักษรสองภาษา
ด้านนอก ภาษาไทย “เราพระเจ้าอยู่หัว” และภาษาอังกฤษ “ Long Live The King” ด้านใน มีหมายเลข 1 –1,000,000 กำกับ และ “King Power” โดยการร่วมบริจาคเงิน 100 บาท จะได้รับสายข้อมือ ”เราพระเจ้าอยู่หัว” 1 เส้น และเชิญ
ชวนให้ประชาชนได้สวมใส่สายข้อมือดังกล่าว ไปร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเงิน
ที่ได้ทั้งหมดจากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 105 ล้านบาท ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายธวัธชัย ทวีศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ นำ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางเอมอร ศรีวัฒนประภา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 105 ล้านบาท จากการจัดทำสายข้อมือ เราพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
 
 
         
              More..