T   T     T
   
   
 
  มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่
 
 
 
 
    โครงการมวลสารมงคล เป็นแนวคิดต่อเนื่องจากโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2
 
 
 
 
 
 
    โครงการ “หนู พระเจ้าอยู่หัว” รณรงค์ให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเขียนคำถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 999 ทุน
 
 
 
 
 
 
    มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก ผลิตนาฬิกายี่ห้อ PARMIGIANI FLEURIER จำนวน 60 เรือน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกา และเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน
 
 
 
 
 
คงเป็นที่ทราบกันดีถึงกระแสความต้องการของประชาชนชาวไทยที่พลาดโอกาสการได้เป็น
เจ้าของสายข้อมือ “เราพระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 1 ซึ่งผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1 ล้านเส้น และใช้เวลาเพียง 2 วัน สายข้อมือรุ่นนี้ก็หมดลง โดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้นำเงินที่ได้รับ
จากการบริจาคและการประมูลหมายเลขสวย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
 
 
 
    มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ จัดทำโครงการสายข้อมือ “เรา พระเจ้าอยู่หัว” ขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยการเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1,000,000 เส้น