T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
   
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น. มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำโดยนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
15/10/2008
 
 
 
 
 
กิจกรรม “สานฝันเพื่อน้อง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
   
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้ากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานฝันเพื่อน้อง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
19/9/2008
 
 
 
 
 
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
   
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านนางาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
17/9/2008
 
 
 
 
 
ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง จังหวัดลพบุรี
 
   
โรงเรียนขนาดเล็ก สภาพแร้นแค้น ความหวังที่มีอยู่ คือ การรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และฝ่ายแคชเชียร์ รวมทั้งพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ
23/8/2008
 
 
 
 
 
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ สนับสนุนโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
 
   
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดี การสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างเยาวชนต่างศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ นับเป็นการสร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนให้กับประเทศชาติ และโลก
14/8/2008
 
 
 
 
 
 
 
  |1 |2 |3 |