T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
  อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ภายใต้การดูแลและจัดการของมูลนิธิคิง พาวเวอร์ พบกับข้อมูลข่าวล่าสุดได้ที่นี่
 
 
 
 
ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง จังหวัดลพบุรี
 
   
โรงเรียนขนาดเล็ก สภาพแร้นแค้น ความหวังที่มีอยู่ คือ การรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และฝ่ายแคชเชียร์ รวมทั้งพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ
23/8/2008
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ สนับสนุนโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
 
   
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดี การสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างเยาวชนต่างศาสนาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ นับเป็นการสร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนให้กับประเทศชาติ และโลก
14/8/2008
 
 
 
 
 
 
ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านม่วงชุม จังหวัดอุตรดิตถ์
 
   
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนบ้านม่วงชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
10/8/2008
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ปี 2008
 
   
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ขอเป็นกำลังใจ และอวยพรให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านประสพความสำเร็จ และนำเหรียญรางวัลกลับมาเป็นของขวัญให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
1/8/2008
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ สนับสนุนกิจกรรมศิลปะโรงเรียนวัดจันทร์นอก
 
   
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ศิลปะในวัยเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
28/7/2008
 
 
 
 
  |1 |2 |3 |