T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
  อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ภายใต้การดูแลและจัดการของมูลนิธิคิง พาวเวอร์ พบกับข้อมูลข่าวล่าสุดได้ที่นี่
 
 
 
 
พาน้องกราบพ่อ โดย มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และไทยแอร์เอเชีย
 
   
โครงการ “พาน้องกราบพ่อ โดย มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และไทยแอร์เอเชีย” นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 และโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 6 จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน ซึ่งเดินทางมาโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
28/11/2016
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของความปรองดอง ความสามัคคี
 
   
มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของความปรองดอง ความสามัคคี ผ่านสัญลักษณ์ รักกันไว้เถิด จำนวน 1,000,000 เส้น
4/8/2014
 
 
 
 
 
 
บำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
   
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2551 เวลา 19.00 น. มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำโดยนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
15/10/2008
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “สานฝันเพื่อน้อง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
   
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้ากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานฝันเพื่อน้อง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
19/9/2008
 
 
 
 
 
 
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
   
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านนางาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
17/9/2008
 
 
 
 
  |1 |2 |3 |