T   T     T
   
   
 
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น ผ่านรายการครอบครัวข่าว 3 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย