T   T     T
   
   
 
 
 
 
    โครงการ "ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ"
    9 ล้านดวงใจ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
 
 
 
 
    กลุ่มนักร้องเกาหลี SS501 ร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ คิง เพาเวอร์
    โครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
 
 
    สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุด สัญญา คุณากร
    สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุด ปู่เย็น