T   T     T
   
   
 
 
 
 
    งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมวลสารมงคล
    9 ล้านดวงใจ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ "ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ"
 
 
 
 
 
    มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคที่จำเป็น ผ่านรายการครอบครัวข่าว 3 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
    มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมงาน “พ่อ The Grestest of the Kings The Greetings of the Land” โดยแจกสายข้อมือ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” ให้กับประชาชนทั่วไป เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
    มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้ากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์จัดกิจกรรมและมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    สานต่อการพัฒนาที่ได้วางรากฐานไว้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้โครงงานอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
    กิจกรรม รร.คลองกระแชงเตย, รร.วัดนาคราช และรร.วัดโบสถ์วรดิตถ์
    มอบมวลสารมงคลให้นายกรัฐมนตรี และคณะ
    พิธีเจริญจิตตภาวนาโครงการมวลสารมงคล 26.12.51
    พิธีเจริญจิตตภาวนาโครงการมวลสารมงคล "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"
    พิธีปั๊มปฐมฤกษ์โครงการมวลสารมงคล "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"
    บำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
    กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ณ ชุมชนบ้านนางาม
    กิจกรรม "สานฝันเพื่อน้อง" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2551
    ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง จังหวัดลพบุรี
    ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านม่วงชุม จังหวัดอุตรดิตถ์
    กลุ่มนักร้องเกาหลี SS501 ร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิ คิง เพาเวอร์
    โครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ